Opintomateriaali

 

FMS-AJOKORTTIKOULUTUKSEN KUVAUS

 

Valtakunnallisen FMS-koulutuksen järjestäminen on ollut jo pitkään kehitteillä. Hankkeen taustalla on yritysten ja oppilaitosten kehittäjäverkosto, joka on sitoutunut käyttämään, kehittämään ja tuotteistamaan FMS-ajokorttikoulutusta. Keväällä 2006 projektissa on tehty valmistelutyötä usean insinöörityön muodossa hankkeen käynnistämisestä sekä koulutuksessa käytettävästä oppimateriaalista.

Yrityksille ja oppilaitoksille suunniteltu koulutus on kehitetty vastaamaan teknologiateollisuuden jatkuvan kehityksen haasteisiin. Koulutus on liitettävissä tutkintoon valmistavaan koulutukseen tai se on räätälöitävissä vastaamaan yrityksen tarpeita. Ajokorttikoulutuksella pyritään varmistamaan sekä nykyisten että tulevien FMS-työntekijöiden korkea ja kilpailukykyinen ammattitaito. Koulutus on suunniteltu koneistus- ja levytyö-FM -järjestelmiä varten ja se on riippumaton eri järjestelmätoimittajista.

Koulutus tapahtuu sekä lähiopetuksena että etäopiskeltavilla tehtävillä ja harjoitteilla. Koulutuksessa käytetään fyysisen laitteiston lisäksi verkko-opiskeluun kehitettyä virtuaali-FMS -ympäristöä. Ympäristössä koulutettavat pääsevät tutustumaan joustavan valmistamisen käsitteeseen ja opettelemaan järjestelmällä suoritettavia toimenpiteitä ennen siirtymistä todellisen järjestelmän käyttöön.

Koulutusta suunniteltaessa kerättiin yrityksiltä sekä muilta yhteistyötahoilta tietoa, jonka avulla voitiin asettaa FMS-ajokorttikoulutukselle tietyt tasot. Nämä tasot vastaavat hyvin yritysten joustavien valmistusjärjestelmien työntekijöiden toimenkuvia.

Kouluttajina toimivat kunkin seutukunnan osaavat kouluttajat, joilla on pitkä kokemus FM-järjestelmien käytöstä.TuoVa:sta kone- ja metallialan osaamista Pirkanmaalle

TuoVa on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n koordinoima aikuiskoulutushanke. Hankkeessa kehitetään yritysten ja oppilaitosten vaativan valmistuksen koulutusta ja osaamista. TuoVa-hankkeen toteuttavat yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattiopisto sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Hankkeen rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta sekä osallistuvat yritykset ja Tampereen kaupunki.
FMS-ajokorttikoulutuksen opintomateriaalin on toteuttanut Tampereen ammattikorkeakoulu TuoVa-hankkeen puitteissa.


ESR
ELY
TuoVa Vipuvoimaa

 

 

  © 2010  FMS-ajokortti