Opintomateriaali

 

Virtual MMS

Teorian ja käytännön opetuksen hyvänä yhdistäjänä toimii Virtual MMS-ohjelmisto (Manufacturing Management System), jossa visuaalisesti pystytään hahmottamaan FM-järjestelmien toimintoja opetustasosta riippumatta. Tätä simulaatiotoimista FMS-ohjausjärjestelmää voidaan käyttää ilman FMS-ympäristöä. Se mallintaa FMS-ohjauksen aivan samaan tapaan kuin laitteistokäytössä oleva MMS. Käskyjen antamisen jälkeen ohjelma näyttää mitä järjestelmässä tapahtuu, sekä onnistuneet että virhetilanteisiin johtaneet tapahtumat. Virtual MMS:in opetukseen vaaditaan Internet-yhteys sekä tietokoneet sitä harjoittaville. Hyötynä on se, että ohjelmiston avulla voidaan opettaa isoa ryhmää samanaikaisesti ja kaikki pääsevät itse kokeilemaan.

 

Training Center (Fastems)

Käytännön koulutus toteutetaan Tampereella Fastemsin tiloissa Training Centerissä. Training Center on rakennettu kuvaamaan tyypillistä FM-järjestelmää, siinä yleisesti toimivien laitteiden kanssa. TC:ssä toimivat automaattivarasto siirtovaunulla (hyllystöhissillä), vaakakarainen jyrsinkone paletin kääntäjällä sekä robottisolu latausasemalla. Järjestelmään kuuluu myös latausasema ja materiaaliasema, jotka toimivat automaattivaraston ohessa.  Järjestelmä sisältää myös automaattisen teränvaihtajan (työstökoneessa) sekä terille esiasetuslaitteen. Näitä kaikkia käskytetään MMS-järjestelmäohjauksella.

Käytännön opetus suoritetaan pienryhmissä, toisin kuin teoriaosuudet. Tämä mahdollistaa jokaiselle tarvittavan määrän koulutusta sekä perusteellisemman tutustumisen laitteisiin. Syynä tähän on opetustilan rajallinen koko ja laitemäärät.

 

tc tc2

 

 

  © 2010  FMS-ajokortti