Opintomateriaali

 

A-TASO (Järjestelmäkäyttäjä)
Ajokorttikoulutuksen ensimmäinen taso vastaa työelämässä henkilöä, joka työskentelee FM-järjestelmän peruskäyttäjänä esimerkiksi lataajana tai keräilijänä. Hän hallitsee järjestelmän peruskäytön; osaa ladata ja purkaa materiaaleja sekä työkappaleita järjestelmään / järjestelmästä, osaa luoda ohjatusti nimikkeet sekä tilaukset ja niille tarvittavat reitit ja tehdä niistä hakuja. Hänellä on myös käsitys kiinnittämisestä ja NC-ohjelmista. A-tasolla koulutukseen kuuluu myös osio työturvallisuudesta.

B-TASO (Koneistaja)
Lähtötasovaatimuksena on suoritettu A-tason koulutus ja aikaisempi kokemus ja tietämys NC-koneistuksesta. B-tasolla koulutettavan on osattava luoda itsenäisesti nimikkeet sekä tilaukset ja niille tarvittavat reitit ja tehdä niistä hakuja. Opetukseen kuuluu lisäksi konekohtainen koneistuskoulutus järjestelmän työstökoneilla. Koulutettava saa todistukseensa maininnan millä koneella ja järjestelmällä hän on kurssinsa suorittanut. NC-koneen käytön sekä NC-ohjelmoinnin perusteet kuuluvat opetukseen ajokorttikoulutuksen B-tasolla. Koulutettavan on osattava suorittaa tarkistusmittauksia ja niiden perusteella tehdä korjauksia NC-ohjelmiin. Lisäksi koulutuksessa perehdytään työkappaleiden kiinnitystekniikkaan sekä työkaluhuoltoon ja -rikkoihin.

C-TASO (Tukihenkilö)
C-tason koulutuksessa lähtökohtana on, että kyseinen henkilö on työskennellyt FM-järjestelmän parissa työelämässä jo pidempään. Koulutuksen jälkeen hänen tietämyksensä kattaa järjestelmän useita osa-alueita. Hän hallitsee suuremmistakin virhetilanteista toipumisen, kapasiteetin simuloimisen, tuotannon karkean suunnittelun ja aikataulutuksen ohjausohjelmistolla. Tämä taso on suunniteltu suoritettavaksi korkeakouluissa.

D-TASO (Kouluttaja)
Kouluttajan D-tason FMS-ajokorttia ei voi lähteä suorittamaan, mikäli ei ole suorittanut C-tason vaatimaa koulutusta. D-tason suorittanut henkilö hallitsee järjestelmän käytön ja on täten pätevä kouluttamaan järjestelmän käyttöä. Kouluttajakoulutus on sertifioitu koulutus. Koulutuksen voi suorittaa eri järjestelmillä ja koneilla, ja näistä suorituksista saa todistuksen.

E-TASO (Kunnossapito)
Kunnossapitokoulutuksessa lähtötasovaatimuksena on, että koulutettava ymmärtää sähkötekniikan perusteet ja on työskennellyt koneiden parissa aikaisemmin. E-tason kunnossapitokoulutuksen suorittanut henkilö hallitsee järjestelmään liittyvät mekaaniset, sähköiset ja hydrauliset määräaikaishuollot. Lisäksi henkilö on perehdytetty järjestelmän komponenttien mm. latausasemien ja hyllystöhissin yleisiin huoltotoimenpiteisiin.

 

  © 2010  FMS-ajokortti